Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal sosyal sorumluluk ve muhasebe

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi 1
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işletmeler sadece kâr amacı gütmemekte, aynı zamanda topluma, paydaşlarına ve çevreye karşı olan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmektedirler. İşletmelerin, yasal, ahlaki, ekonomik ve gönüllü sorumluluklarını yerine getirmeleri, toplumsal huzur ve refahı arttırmaktadır. İşletmelerin finansal durumu, sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle finansal bilgiyi üretmesi ve karar almaya yardımcı olması sebebiyle muhasebenin rolü büyüktür. İşletme ile ilgili finansal bilgilerin kamuya doğru ve güvenilir biçimde sunulması, kurumsal sosyal sorumluluğun yerine getirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu durum muhasebenin işletmeler için önemini daha da arttırmaktadır. Muhasebenin bu sorumluluğunu yerine getirmesi için, muhasebe meslek mensupları sosyal sorumluluğun bilincinde olmalıdır. 

Özet İngilizce :

Today, organizations not only seek profit but also discharge the social responsibilities for the community, stakeholders and the environment. For organizations, to discharge their legal, moral, economic, and voluntary responsibilities increases social peace and prosperity. Financial conditions of organizations are one of the important determiners in their discharging responsibilities. For that reason, accounting plays a big role because it produces financial information and helps decision making. Offering financial information related to organizations correctly and trustfully is very important in discharging institutional social responsibilities. This increases importance of accounting for the organizations more. For accounting to discharge its responsibility, members of this profession must be conscious about their social responsibilities. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :