Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya laboratuari dersinin web ortami ile desteklenmesinin öğrencilerin ders başarisina etkisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Temel Kimya Laboratuarı lisans dersinin web tabanlı ve web destekli işlenmesinin öğrencilerin ders başarısına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla (http://www.diclekimyaegitimi.org) isimli web sitesinde öğrencilere, Temel Kimya Laboratuarı II dersinin içerikleri sunulmuştur. Araştırmada ön test son test kontrol
gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği Bölümleri’nin birinci sınıfında öğrenim gören toplam 107 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 2 deney ve 1 kontrol grubu olmak üzere toplam
3 grup üzerinde yürütülmüştür. 1. deney grubu (web tabanlı grup) web ortamına aktarılan deneyleri derse gelmeden web’ den takip etmiş, 2. deney grubu (web destekli grup), dersi hem laboratuar ortamında görmüş hem de web’ den takip etmiştir. Kontrol grubunda ise ders gösteri yöntemiyle işlenmiştir. Öğrencilerin Temel
Kimya Laboratuarı ders başarılarının belirlenmesinde 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin Temel Kimya Laboratuarı ders başarılarında web destekli grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the effect of Web-Based and Web-Assisted Basic Chemistry undergraduate course on students’ success. For this purpose, Basic Chemistry Laboratory course content is presented to the prospective teachers in an area called (http://www.diclekimyaegitimi.org). To fulfill this aim
a research was made on the first year students of the departments of Physics, Chemistry and Biology Teaching for Secondary Education in Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty of 2009-2010 academic year. In this research, research patterns with pretest-posttest control and experimental group were used. A total of 107 students made up the sample of the research in one control and two experimental groups. 1st experimental group followed the experiments on the web without attending Basic Chemistry Laboratory course, 2nd experimental group both attended the course in laboratory and followed it on the web. Control group was
instructed by traditional method. To evaluate the students’ success the course “Basic Chemistry Laboratory Course Success Test” was used at the beginning and at the end of the study. Data collected were analyzed with SPSS 17.0 package program. After the analysis, Web-Assisted Instruction method has been more effective in terms of success.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :