Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş birlikli öğrenme yönteminin öğretmen adaylarinin yazili anlatim dersine yönelik tutumlarina etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi1
Görüntülenme :
769
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı iş birlikli öğrenme yönteminin sınıf öğretmeni adaylarının yazılı anlatım dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Çalışma grubunu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gören 74 öğretmen adayının oluşturduğu araştırmada ön-son test ölçümlerine dayalı kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği deney (n=38) ve kontrol (n=36) gruplarına ön-son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde, İlişkili / İlişkisiz Örneklemler t testi istatistiği kullanılmıştır. Araştırmanın ön test verilerinde deney ve kontrol grupları başarıları arasında önem düzeyinde anlamlı bir fark yokken (t= ,448; p> ,05), son test verilerinde deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir (t= 2,153; p< ,05). Bu sonuç, İş birlikli öğrenme yöntemi ile gerçekleştirilen yazılı anlatım öğretiminin geleneksel öğretime göre yazılı anlatım dersine yönelik olumlu tutum geliştirmede daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Özet İngilizce :

The aim of the study is to determine the effect of cooperative learning method on attitudes of primary school teacher candidates towards written expression lesson. Experimental design based on pre-post test measurements with control group is used in the research in which 74 teacher candidates studying at Artvin Çoruh University Education Faculty Primary Education Department formed the study group. Attitude Towards Written Expression Lesson Scale is performed as pre-post test to experimental (n=38) and control (n=36) groups. Relevant/Irrelevant Samples t test statistics is used in the analysis of data. While there isn’t a significant difference in pre-test data between experimental and control groups in significance level (t= ,448; p> ,05),a statistically significant difference is found in post test data in favor of experimental group (t= 2,153; p< ,05). This result shows that written expression teaching with cooperative learning method is more effective than traditional teaching for building positive attitude towards written expression lesson.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :