Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 4-5 sosyal bilgiler ders programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim 4. ve 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma İlköğretim 4-5. Sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler ders programına ilişkin görüşlerini almaya yönelik betimsel içerikli bir çalışmadır. Araştırmada veriler 40 sorudan oluşan anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma Bolu Merkez ilçede 23 İlköğretim okulunda 4.-5. Sınıflarında öğretmenlik yapan 114 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ankette programın kazanım, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına ilişkin sorular sorulmuştur. Sosyal bilgiler ders programına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinde cinsiyet, okuttukları sınıf, hizmet içi eğitim değişkenine göre fark bulunmamıştır. Ancak kıdem ve mezuniyet durumuna göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out the evaluation of the 4th and 5th grade social studies curriculum according to the teachers' opinions using descriptice statistics methods. The data of the research was obtained with a scale which was mede up of 40 items. 114 teachers working at 4th and 5th grade at 23 elemantary schools in the center of Bolu participated in the research. The scale used in the research consists of questions about the curriculum's acquisition, content, educational conditions and evaluation dimensions. According to the study results, no significant difference was found between teachers' opinions and teachers' gender, class, and in service training variables. However, a significant difference was found between teachers' opinions and teachers' length of service and educational states.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :