Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 101 - 126 2020-01-15
Jobless Economic Growth: An Econometric Analysis for Turkey in the Framework of Okun Law
İstihdam Yaratmayan Ekonomik Büyüme: Türkiye İçin Okun Yasası Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz
Hüseyin USLU
14 261

Anahtar Kelimeler

Abdioğlu, Z. ve Albayrak, N. (2017). İstihdam Yaratmayan Büyüme: Alt Sektörler Bazında Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 2015-228.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-2642-1175Yazar: Hüseyin USLU (Sorumlu Yazar)Kurum: Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Kış


Makalenin Yazarları
Hüseyin USLU