MEKAN ÜRETİM ENDÜSTRİSİNİN GÜVENLİĞİ PAZARLAYAN RANT STRATEJİLERİ

Öz Bu çalışma, mekan üretimi ve onların pazarlanması sürecinde etkin olan kapitalist mekan üreticilerinin, mekanı bir meta olarak pazarlara sokarlarken kullandıkları dili ve stratejileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu noktada, kentsel mekan üreticilerinin, mekanlarını pazarlarken kullandıkları reklam stratejilerinin ne olduğu, şehir merkezlerinde yaşanan istikrarsızlıkları ve sorunları, şehir dışındaki güvenlikli siteleri pazarlamak için nasıl etkili bir fırsata ya da araca dönüştürdükleri gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçler sonunda, şehir merkezlerinin, eski çöküntü alanlarından kent yoksullarının çıkarılması ve yenilenen eski çöküntü alanlarına yapılan kentsel yenilenme sonunda kent seçkinlerinin dahil edildiği gentrification (seçkinleştirme-soylulaştırma) süreçleri de gösterilmektedir. Bu çalışma, birbirleriyle ilişkili pek çok değişkeni ele alırken odak noktası olarak mekan rantiyecilerinin dil ve stratejilerine yoğunlaşmaktadır.  

Kaynakça

AKTAY. Aydın, (2013), “Kentsel Mekanın Paylaşılması Sorunu: Tophane Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, SAÜ SBE, SakaryaALVER, Köksal (2007), “Siteril Hayatlar”, 2007, Hece Yay. İstanbulALVER, Köksal (2009), “Kentsel Ayrışma Ve Yeni Biçimleri”, Anlayış Dergisi, Nisan, sayı 71, İstanbulAYATA, Sencer ve Ayşe (2000), “Toplumsal Tabakalaşma, Mekansal Ayrışma ve Kent Kültürü, Mübeccel Kıray İçin Yazılar İçinde”, Bağlam yayınları, İstanbulBOTTON, Alain de.(2007), “Mutluluğun Mimarisi”, (Çev: Banu Tellioğlu Altuğ), 2.Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbulIŞIK, Oğuz ve M. Melih Pınarcıoğlu. (2001), “Nöbetleşe yoksulluk- Sultanbeyli Örneği” , İletişim, İstanbulJACOBS, Jane. (2011), “Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı” , (Çeviren: Bülent Doğan, 1.Baskı, Metis Yayıncılık, İstanbulOKTAY, Ahmet (2002), “Metropol ve İmgelem”, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbulPEROUSE, Jean François (2011), “İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri- Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek” , Editör: Berna Akkıyal, İletişim, İstanbulPEROUSE, Jean-A ve Didem Danış (2005), “Zenginliğin Mekanda Yeni Yansımaları: İstanbul’da Güvenlikli Siteler”, Toplum ve Bilim Dergisi İçinde, Sayı:104, İstanbulUĞURLU, Örgen ile Nihal Şirin Pınarcıoğlu-Ayşegül Kanbak ve Makbule Önver Şiriner (2010), “Kent Sosyolojisi Çalışmaları”, Derleme, Örgün Yayınevi, İstanbul