Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 36 2018-01-15
Financial Performance Analysis of BIST Tourism Companies with TOPSIS for 2011-2015 Period
Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının TOPSİS ile Analizi
Mahmut ERDOĞAN,Adilya YAMALTDINOVA
14 261

Anahtar Kelimeler

Akbulut, R. & Rençber, Ö. F. (2015). BİST’te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 65, 118-136.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7085-3995Yazar: Mahmut ERDOĞAN Kurum: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık BölümüÜlke: Kyrgyzstan

Orcid : 0000-0003-1426-5993Yazar: Adilya YAMALTDINOVA Kurum: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF İşletme BölümüÜlke: Kyrgyzstan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Mahmut ERDOĞAN
Adilya YAMALTDINOVA