Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlerin doğaya ilişkin değer yönelimleri ve doğa tercihleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
777
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada doğaya ilişkin değer yönelimleri ve doğa tercihleri incelenmiştir. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden 14 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmış ve nitel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğu insanlar tarafından rekreasyon amaçlı şekillendirilmiş olan doğayı tercih etmiştir. Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen doğa unsuru “su” ve “bitki örtüsü” olmuştur. Öğrencilerde en yaygın olarak bulunan değer yönelimleri faydacı ve doğacı değerlerdir. Doğa tercihleri ve değer yönelimleri arasında bir bağlantı bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

In this study were examined the value orientations for nature and nature preferences. The study was carried with 14 students of Hacettepe University's various faculties. Data were collected by semi-structured interviews and analyzed using qualitative content analysis. The majority of students preferred the structured nature for
recreational purposes. The most preferred of nature element by the students were the "water" and "vegetation”. The “utilitarian” and “naturalistic” orientations were found as the most common value orientations by students. No relationship found between nature preferences and value orientations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :