Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarinin görüntü oluşumu hakkindaki kavramsal anlamalar

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi 1, Van 100. Yıl Üniversitesi2
Görüntülenme :
757
DOI :
Özet Türkçe :

Fen konuları günlük yaşamla iç içe olduğundan öğrencilerin sınıf ortamına pek çok deneyim ve ön bilgi ile gelmeleri kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu sonuç fen eğitimcilerini öğrencilerin sahip oldukları alternatif fikirleri ve bu fikirlerin kaynağını ortaya çıkarmaya itmiştir. Yapılan çalışmalar, öğrencilerde var olan ve alan yazında daha çok kavram yanılgıları şeklinde ifade edilen bu fikirlerin; kullanılan dil, günlük deneyimler ve konuların öğretimi sırasında öğretmen kaynaklı olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını ortaya koyacak çalışmalar ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim gören toplam 111 öğrencinin geometrik optik konuları içerisinde yer alan ‘görüntü oluşumu’ ile ilgili fikirleri detaylı bir biçimde incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak altı tane açık uçlu sorunun bulunduğu kavramsal anlama testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin farklı geometrik araçların kullanıldığı düzeneklerde görüntünün oluşumu ile ilgili çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

The fact that science topics is intertwined with everyday life cause students to come up with a lot of experience and prior knowledge to the classroom as an inevitable result. This result forced science educators to uncover the alternative ideas of the students and the source of those ideas. Studies have shown that such student ideas, which are called mostly as misconceptions in the literature, originate from teachers; due to the use of language, daily experiences and teaching of the topics. Therefore, studies which will put forward misconceptions of teacher candidates have gained a distinct importance. In this study, students’ ideas about imagine formation, which is one of the topics of geometrical optics, was examined in a detailed manner. A total of 111 students, who registered to the third and fourth year of primary science education department for the academic years 2011-2012 at Balıkesir University, Necatibey Education Faculty, took part in the study. A conceptual understanding test, which includes six open-ended questions, was used as data collection instrument. Analysis results show that students have various misconception about the imagine formation of images that are established in different geometrical instruments. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :