Mehmet Emin Kahraman

15 6

Sanat Ve Siyaset İlişkisinde Sanatçı Misyonerliği
Öz Duygu ve düşüncelerin sanat yoluyla ifade edilmesi ile başlayan süreçte, siyasi olaylara verilen tepkilerin de resmedildiği görülmüştür. Özellikle demokrasi söylemiyle hareketlenen dönemlerde öne çıkan ressamlar, günümüzde de önemini koruyan eserler üretmişlerdir. Bu araştırmada sanat tarihinde öne çıkan beş eser seçilerek Edmund Burke Feldman’ın geliştirdiği ve Prof. Dr. Nihat Boydaş’ın yayınlarında yer verdiği pedagojik eleştiri yöntemiyle analiz edilmiştir. Eleştiri sürecinde, sanatçıların yaşadıkları dönemdeki demokratik süreç, sanatçıların çağdaşlarıyla farkları, sanatçıların eleştirel eser üretmesini sağlayan faktörler, eserlerde kullanılan dil ve gizlenen mesajlar analiz edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sanatın siyasetteki önemi, sanatçıların demokratik süreçte üstlendikleri misyon ve sorumluluklar ve sanatçıların günümüz modern topluma katkıları tartışılmıştır. Araştırma sonucunda bu tartışmalar ışığında önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Keywords:

Kaynakça