Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimde mobil araçlarin kullanimina ilişkin öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi 1, Sakarya Üniversitesi2
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

Mobil araçların sahip olduğu ulaşılabilirlik, kişiselleştirilebilirlik ve taşınabilirlik gibi kendine özgü nitelikler, öğrenciler için sınıf dışı öğrenme, alıştırma ve uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesinde büyük bir potansiyel sunmaktadır ve birçok yarar sağlayabilir. Bu çalışmanın temel amacı eğitim ve öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi için mobil teknoloji kullanılması hakkında öğrenci görüş ve önerilerini almaktır. Bu çalışma ile öğrencilerin mobil cihazlar hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarılarak kullanıcı dostu ortamlar tasarlamak için argümanlar ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu araştırmada nitel veriler kullanılmış ve bu verilerin analizinde ise örüntü analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve açık uçlu soruların yer aldığı değerlendirme anketi uygulanmıştır. Çalışmanın katılımcıları A.İ.B.Ü. İngilizce bölümündeki 1. sınıf öğrencileridir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ve açık uçlu anket sorularına verilen cevaplar mobil cihaz kullanımının öğrenmede olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda mobil cihazların kullanımında yaşanabilecek sıkıntı ve sınırlılıklar ortaya çıkarılmıştır. Bütün katılımcılar öğretimde kullanılabilecek mobil uygulamaların öğretime olumlu katkıda bulunacağını dile getirmişlerdir. 

Özet İngilizce :

Specific qualifications of mobile devices such as accessibility, customizability and portability have a great potential for out of classroom activities, exercise and practices for students and they can provide many benefits for them. The main purpose of this study is defining the students’ comments and suggestions about the use of mobile technologies in order to make the education and training processes more effective. With this study, it is aimed to expose students’ views of mobile devices and then define arguments to design user-friendly environments. Qualitative data is collected for this study and pattern analysis is used to analyze the data. At the end of the study, semi-constructed interviews were done with students and an open-ended evaluation questionnaire applied to them. Participants of this study are 1st grade students from English Language department in Abant İzzet Baysal University. Semi-constructed interview and open-ended questionnaire results showed that the use of mobile devices has positive effects on learning. Also problems and limitations about the use of mobile devices were exposed. All of the participants indicated that mobile applications used in instruction would be beneficial for learning. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :