Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim sistemindeki inovatif değişimlere yönelik ilköğretim okul yöneticilerinin görüşleri (gaziantep ili örneği)

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi 1, Zirve Üniversitesi2, Mareşal Fevzi Çakmak İ.Ö.O. 3
Görüntülenme :
827
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin eğitim sistemindeki inovatif değişimlere yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modelindedir. Çalışma grubunu Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde görev yapan ilköğretim okul yöneticileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem seçim yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırma analizlerinde kullanılan betimsel ve içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Bu araştırmada eğitim sistemimizdeki inovatif değişimlerin zamanında, alt yapısı önceden düşünülerek, uzun vadeli stratejik planlar doğrultusunda ve katılımcı bir politika güdülerek yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, it is aimed to find out the opinions of the administratives’ who are working in state elemantary schools. The reseach is in the design of case study which is a model of qualitative research. Working group is the administratives in state schools in Şehitkamil and Şahinbey towns of Gaziantep. Working group is determinded as maximum variation sampling method among purposeful sampling methods. Datas are gathered by semi-structured interview technique. On data analysing, descriptive and content analysis methods are used among qualitative research analysis. In this research, it is found that the innovative changings in our education systems should be done on time, thought its background before , done on the line of long-term planning, and carried out by motivating by participative management politics. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :