Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Af kanunu ile lisansüstü eğitime yeniden başlayan öğrencilerin deneyimlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
819
DOI :
Özet Türkçe :

Lisansüstü eğitim bireylerin mesleki ve kişisel gelişimleri için önemli katkılar getiren bir süreçtir. Günümüzde, pek çok birey lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitim yapmayı kendileri için önemli bir amaç olarak görmektedir ve bu doğrultuda planlarını yapmaktadırlar. Bu araştırmada, lisansüstü eğitimle ilişiği kesilip, Af Kanunu ile yeniden eğitimine başlayan öğrencilerin deneyimleri ve algıları derinlemesine incelenmiştir. Ayrıca, araştırmanın yürütüldüğü enstitünün kendi bünyesindeki lisansüstü eğitime dönük eksiklerini saptama ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlanma yönünde de bir amaç söz konusudur. Bu nitel araştırma, deneyimler ve algılar şeklinde karşımıza çıkan olguları derinlemesine bir bakış açısıyla incelemek için sosyal bilimler alanında sıkça kullanılan fenomenolojik (olgubilim) desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 10 katılımcıyla gerçekleştirilen, yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Verilerin analizinde, tümevarım analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları lisansüstü eğitimin önemi ve gerekliliği bağlamında tartışılıp, uygulama ve araştırmalara dönük öneriler sunulmuştur. 

Özet İngilizce :

Graduate Program is a process that provides significant contributions to the occupational and personal development of an individual. At present, most idividuals percieve finishing a graduate program after an undergraduate one as a substantial purposeand do their plannings accordingly. This study examined the experiences of the undergraduates who resumed their education through this academic amnesty law. This qualitive research was carried out through phenomenological design which is a highly used pattern in social sciences to analyze with a thorough perspective, the phenomena which occurs as experinces and perceptions. The data of the study was gathered by semi-structured interviews realized with 10 interviewees. Tha data was analyzed inductively. The findings were argued in terms of the significance and neccessity of graduate education and some recommendations were presented as aimed at applicational and research processes. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :