Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim anlaşiyinda muhasebe bilgi sisteminin yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi1
Görüntülenme :
664
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde gözlenen hızlı değişmeler kurum, kuruluş ve firmaları uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır. Yönetimin görevi, insanları, ortak amacı başarabilir duruma getirmek için onların güçlü yanlarını etkili kılmaktır. Etkili yönetimin temelinde, örgütün kararlara katılımının sağlanması kadar, uzun dönemli stratejik güce de sahip olmakta yatar. Bu açıdan yönetin anlayışı içinde uzun ve orta vadeli hedefler gözden geçirilmelidir. En uygun maliyetle en hızlı sonucu elde etmek için etkin ve uygulanabilir stratejilerin geliştirilmeli ve stratejik planlama gelişme- iyileşme-yenilikler izlemelidir. Rekabette üstünlük sağlama, kaynak denetimi, hizmet üretiminin niteliğinin artırılması, daha fazla etkililik, yönetimde yenilikleri izleme ve teknolojik araçları kullanma ile olanaklıdır. Tüm bu süreç içinde kullanılabilecek olan verilerin önemli bir bölümü ise muhasebe bilgi siteminden elde edilmektedir. Muhasebe Bilgi Sistemleri işletme organizasyonlarının bir alt sistemi olan Yönetim Bilgi Sistemlerinin, bir çeşit alt sistemidir. Muhasebe bilgi sistemlerince üretilen bilgiler iç ve dış bilgi kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen verilerde yönetim sürecinde kullanılmaktadır. 

Özet İngilizce :

Today, the rapid changes in the institutions, organizations and companies are forced to take long-term measures. Management's task is to make the people strengths effectively to achieve the common goal. On the basis of effective management of the organization as much as participation in decisions, has also become a long-term strategic power lies. The long and medium-term goals should not be overlooked in the management approach. The development of effective and applicable strategies and pursuit innovations in strategic planning are inevitable to obtain the best result in the most cost-effective. Providing competitive advantage is possible with source control, increasing the quality of service production, more efficiency, pursuit management innovations and the use of technological tools. An important part of this process can be used in all of the data is obtained from the accounting information system. Accounting information system is a sub-system of management information systems which is sub-system of management organizations. Information generated by accounting information systems is used by internal and external users. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :