Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratici düşünme becerisinin müzik öğretiminde kullanilirliği ile ilgili öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2
Görüntülenme :
840
DOI :
Özet Türkçe :

Yaratıcılık; müzik öğretim programında yer alması gereken, eğitim yoluyla kazandırılması gereken en üst düzey düşünme becerisidir. Etkili bir müzik öğretimi; yaratıcı, yeni oluşumlara açık, düşüncelerinde esnek, objektif müzik öğretmenleri ile gerçekleşecektir. Müzik öğretiminde; yaratıcı düşünme becerisinin öğrenciye kazandırılamaması ya da elinden alınması; öğrencinin dünyayı algılayamamasına, neleri yapabileceğinin farkına varamamasına, öğretim boyunca edineceği bilgileri yaşamında etkili bir biçimde kullanamamasına neden olacaktır ki; bu da araştırmanın problemini/önemini ortaya koymaktadır. Araştırma boyunca nitel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak görüşme (mülakat), araştırmada veri toplama aracı olarak da görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 2012/2013 eğitim/öğretim döneminde farklı illerde görev yapmakta olan 21 müzik öğretmeni ile görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; müzik öğretmenlerinin öğretimlerinde kendi ders programlarını uyguladıkları ve bu uygulamada yaratıcı düşünme becerisine yer vermedikleri; yaratıcı düşünme ile ilgili herhangi bir eğitim almadıkları, yaratıcılık özelliklerine sahip öğrencilerin kişisel özelliklerini bilmedikleri; dolayısıyla öğrencilerdeki yaratıcı potansiyelini ortaya çıkaramadıkları ve geliştiremedikleri tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

Creativity is a top-level thinking skill that should be included in the curriculum of music and observed through education. An effective music education will be possible with music teachers who are creative, open to new formations and flexible thinkers. In music education when the creative thinking skills are taken away from the student or not thought properly, it causes problems such as the student not being able to observe the world, inability to recognize her abilities and not being able to practice what she learned through out her education which proves the importance of this research. Throughout the research, qualitative research model and as the survey research method (scan) were used. Interview form was used to collect research data. The research was carried out through interviews with 21 music teachers who have been serving in different provinces during 2012/2013 education/training period. The result of research determined that, music teachers implement their own curricula, and they do not practice creative thinking, they did not receive any training on creativity, and that they do not acknowledge the creative students' special talents and therefore they aren't able to find out and unlock their full potential.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :