Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabanci dil öğretiminde eğitsel oyunlarin kullanilmasina ilişkin öğretmen görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
685
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunların kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 öğretim yılında Elazığ merkezdeki ilköğretim okullarının birinci ve ikinci kademesinde görev yapan 120 öğretmen; örneklemini ise bunlar arasından 72 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşleri ışığında hazırlanan anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS Programı kullanılmış ve % ve f değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, eğitsel oyunlarla yapılan öğretimin eğlenceli öğrenme atmosferi yarattığını, dil öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirdiğini ve dört dil becerisinin geliştirilmesi konusunda alternatif etkinlikler sunduğunu göstermektedir. Dilin anlamlı ve kalıcı öğrenilmesinde büyük rolü olan eğitsel etkinliklerin özellikle ilköğretim düzeyindeki yabancı dil derslerinde kullanılması önerilebilir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine teachers’ views towards the use of educational games in foreign language teaching. As a survey method, a sample of 72 teachers is selected from the population of 120 teachers working at primary and secondary schools of Elazığ during 2011-2012 academic year. As the data collection instrument, a questionnaire developed by the researcher related to experts’ views is used. In the analysis of the data, SPSS Program is applied and percentage and frequency values are made use of. From the results, it is understood 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :