Cilt: 7 Sayı : 1
d
Bankalarda Amacına Göre İç Denetim: Türkiye Bankacılık Sektörü Özelinde Örnek Denetim Vakaları
Internal Audit According to the Purpose in Banks: Sample Audit Case Studies in Turkish Banking Sector
İsmail KABAN

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (2005, 1 Kasım), Resmi Gazete Sayısı: 25983.