Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzaktan eğitimde tablet bilgisayar kullanimina yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, İstanbul Üniversitesi 2
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Tablet bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim ortamlarında kullanımı gündeme gelmiştir. Tablet bilgisayarların sahip olduğu özellikler sayesinde uzaktan eğitim sürecinde kullanılmasına yönelik çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde tablet bilgisayar kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini üniversite tarafından tablet bilgisayar sağlanan ve uzaktan eğitim gören 34 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik çeşitli soruları içeren anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Bulgulara göre, öğrencilerin tablet bilgisayarları uzaktan eğitim sürecinde genellikle iletişim kurma, e-kitap okuma ve sanal sınıf derslerine katılma amaçlarıyla kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca tablet bilgisayarların uzaktan eğitim sürecini kolaylaştırdığı ve uygulamaların zaman ve mekan esnekliğini artırdığı belirlenmiştir. Tablet bilgisayarların sunduğu esnek öğrenme fırsatı uzaktan eğitim sürecinde kullanım potansiyelini artırabilir. 

Özet İngilizce :

The using of Tablet PC in educational environment became a current issue. The studies related to using of Tablet PC in distance education are increasing day by day thanks to the features of Tablet PC. The aim of this study is to examine the students’ views of using Tablet PC in distance education. Descriptive research method was used in this study. The sample consists of 34 distance master students who were provided Tablet PC in distance education. A survey was used as a data collection tool which included variety questions about students’ views of using Tablet PC. Data were analyzed by using descriptive statistics. According to the findings, students used the Tablet PC to read e-book, to participate virtual classroom and to have communication. Also, it was determined that Tablet PC facilitates distance education process and provides flexibility in terms of time and place. Tablet PC enhances flexible learning opportunities and thus increases the potential for use in distance education process. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :