Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzaktan eğitim ve kadin eğitiminde uzaktan eğitimin önemi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
805
DOI :
Özet Türkçe :

Kadının toplumda birey olabilmesini sağlayan en önemli şey eğitimdir. Günümüzde dünya ülkelerinin gelişmişlik düzeyi, o toplumlardaki kadınların eğitim düzeyi ile ölçülmektedir. Uzaktan eğitim de dünyada ve Türkiye’de eğitim olanağından yoksun kesimin ağırlıklı olarak kadınlar olması ve uzaklık, zaman gibi sınırlılıkların üstesinden
gelmesiyle eğitime daha çok kadın kazandırmanın bir yolu olarak görülmektedir. Örgün eğitim olanağı bulamayan kadınlar, kendilerini geliştirmelerinin bir yolu olarak uzaktan eğitimi tercih etmektedirler. Çalışmada öncelikle, dünyada ve Türkiye’de kadınların eğitim olanakları, eğitim düzeyleri ve eğitim olanaklarından yararlanmada erkeklerden farklı yönleri ele alınacaktır. Daha sonra ise dünyadaki ve Türkiye’deki uzaktan eğitim
uygulamaları ele alınacak, uzaktan eğitimin kadınlar açısından olumlu ve olumsuz yönleri incelenerek, kadınlar açısından uzaktan eğitimin önemi üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Education is the most important thing that earns a woman her individual space in the society. Today, the development level of a country is measured with the education level of women. Distance education has been considered as a way of bringing more women in education as it overcomes some limitations such as distance
and time and the problem that it is highly women who cannot receive education in Turkey. Women who cannot find the opportunity to receive formal education prefer distance education as a way of improving themselves. In the study, first of all , education opportunities for women in the World and in Turkey, their education level
and aspects that distinguish them from men in terms of education possibilities will be examined. After that, distance learning applications in the World and in Turkey will be dealt . Finally, the importance of distance learning for women will be emphasized by examining the advantages and disadvantages of distance learning in terms of women.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :