Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme istasyonlarindaki performanslarinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi1, Dr. M. Hilmi Güler Bilim2
Görüntülenme :
680
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretimi ne amaçla yapıyorsak ona uygun ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanmalıyız. Özellikle laboratuar ağırlıklı çalışmalarda öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesine olanak sağlayan performans değerlendirmenin
önemi artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerin madde konusundaki öğrenmelerini ortaya çıkarmak ve performanslarını değerlendirmektir. Çalışmada aksiyon araştırması yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin ön bilgileri tespit edildikten sonra konu ile ilgili öğrenme istasyonları tasarlanarak uygulanmış ve öğrencilerin performansları araştırılmıştır. Örneklem, Ordu Bilim Sanat Merkezine devam eden, toplam 18 üstün yetenekli öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, her bir istasyon için hazırlanan soru ve gözlem kartları kullanılmıştır. Öğrenci performanslarını
puana dönüştürmek için dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Öğrencilerin benzer alternatif kavramlara sahip olduğu bulunmuştur. Üstün yetenekli öğrenciler yazmayı sevmedikleri için öğretimi değerlendirmede performans değerlendirme kullanılabilir.

Özet İngilizce :

We should use measurement and evaluation techniques which are suitable for the purpose of teaching. So, the importance of performance evaluation allowing students’ multifaceted evaluation increases in especially laboratory works. The purpose of this study is to determine sixth, seventh and eighth grade gifted students' learning levels about matter and evaluate their performances. In this study, action research method was used. After determining students' prior knowledge, learning stations were designed on the subject and implemented, and then performances of students were investigated. The sample consisted of a total of 18 gifted students enrolled at Ordu Science and Arts Center. A question and observation cards prepared for each station were used as data collection tools. A rubric was used to convert student performances into points. It was found that
students had similar alternative conceptions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :