Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite yabanci dil hazirlik siniflarinda uygulanan modüler sistemdeki ölçme ve değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1
Görüntülenme :
856
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde, toplumlar ve insanlar arasındaki ilişkiler tüm alanlarda gün geçtikçe yoğunlaşmakta ve küreselleşmenin etkileri her alanda kendini göstermektedir. Bu bağlamda; ortak bir iletişim aracı olarak yabancı dil bilme gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Yabancı dil bilmek; hem küreselleşen dünyada yaşamanın bir gerekliliği, hem de kişisel gelişimi destekleyen bir zorunluluk haline gelmiştir. Yabancı dil öğrenmeye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu da, ülkemizdeki yabancı dil programlarına ve öğretimine farklı şekillerde yansımaktadır. Erken yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenilmeye başlanmakta; ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretimde de devam etmektedir. Ancak, bir türlü istenilen düzeyde bir yabancı dil eğitimi sağlanamamaktadır. Üniversitelerdeki pek çok bölümde yabancı dil hazırlık sınıfları yer almaktadır. Bu çalışmada da genellikle özel üniversiteler ve yabancı dil kursları dışında fazla uygulanmayan, yabancı dil öğretiminde modüler sistem(kur sistemi) uygulamasında önemli bir kısım olan ölçme ve değerlendirme boyutu irdelenmiştir. Bir devlet üniversitesinin hazırlık sınıflarında uygulanan modüler sistemdeki ölçme ve değerlendirme ile ilgili okutmanlarla görüşmeler yapılmıştır ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Özet İngilizce :

In our day, which we call as information age, the relations between societies and humans have been increasing in all areas day by day, and the effects of globalization can be seen in every field. In relation to this, the need to know a foreign language as a common means of communication is increasing day by day. Knowing a foreign language has become not only a necessity to survive in a globalising world but also an obligation that supports personal development. The need to know a foreign language is increasing daily. This, in return, reflects upon the foreign language programs and education in our country in different ways. From early ages on, starts the learning of a foreign language and goes on in primary, secondary, high school, and university education. However, despite all efforts, a sufficient or required foreign language education cannot be fulfilled. There have been university preparation classes in many departments of universities. In this study, the aspect of assessment and evaluation which is an important part of modular system in foreign language teaching, which is not preffered except private universities, has been analyzed. The instructors have been interviewed about the assessment and evaluation of the modular system being applied in a state university, and the results have been reviewed. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :