Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite hazirlik sinifi öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Düzce Üniversitesi Hazırlık Birimi’nde öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil öğrenme stratejilerini belirlemektir. Çalışma evrenini İngilizce Hazırlık Birimi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Anketin uygulandığı gün okulda olan A1 seviyesinde seçgisiz seçim yöntemiyle seçilmiş toplamda 60 olmak üzere üç hazırlık sınıfı öğrencileri anketi cevaplamıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri kullanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler frekans, yüzde ve aritmetik ortalama ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; Hazırlık Birimi öğrencileri üst düzeyde dil öğrenme stratejisi kullanmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the language learning strategies of the students who study at Düzce University Department of Foreign Languages. The population of this research consists of 60 randomly selected students from three different prepatory classes whose levels were A1. To collect data in this research, Language Learning Strategies Inventory, which was developed by Oxford (1990) and translated and tested for validity and reliability by Cesur and Fer (2007) was used. At the end of the research, the data to identify language learning strategies were determined by frequency, percentage and average SPSS 16 packet program was used to analyze the data. According to the results obtained from this research, the students use high level language learning strategies according to the result of the inventory.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :