Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe eğitiminde dil üretimine dayali sözce üretimi becerisi eğitimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
756
DOI :
Özet Türkçe :

Ruhdilimsel bir olgu olan dil üretimi ya da sözce üretimi zihinsel etkinliklerle başlayan, süren ve tamamlanan bir süreçtir. Bu nedenle, üretilmişin incelenmesi, çözümlenmesi kadar, üretimin kendisi ve sürecinin bilinmesi de
bir zorunluluktur. Dil üretici bir süreçtir. Birey dili toplumsallığı içinde, biyofizyolojik, ruhsal süreçleri işleterek üretmektedir. Dil üretimi, yüksek düzeyde yanlış yapmamaya özen gösterilerek başarılmaya çalışılan karmaşık etkinlikler
bütünüdür. Bu çalışma bu temel gerçeklikler üzerinden, ruhdilbilimci Prof.Dr. Merill F. Garrett tarafından geliştirilen, modelin, Türkçe sözce üretiminde bir yöntem olarak kullanıldığında eksiksiz bilgi taşıyan sözce üretimine katkı yapıp yapmayacağı sorunu üzerine odaklanmıştır. Çalışmada, gerçek deneme deseni olarak adlandırılan ontest-sontest kontrol gruplu deneysel desen (OKSD) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, modelden geliştirilen yöntemin sözce üretim erişi düzeyini yükselttiği ve bu
bağlamda cinsiyetler arası fark yaratmadığı;sözce üretiminde içerik sözcüklerinin ve işlev sözcüklerinin kullanımında içerik sözcükleri lehine bir artış olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Language or statement production which is a psychological fact is a process that starts with mental activities, continues and is completed. This is why, besides researching and analyzing the produced, production and
process must be known. Language is a productive process. Language production is a complement of complicated activities during which individuals try not to make significant mistakes. This study focuses on the use of model developed by psycholinguist Merill F. Garrett based on basic realities in Turkey and the effect of this use on statement production. In the study, pre-test last-test control group experimental design which is named real trial design is used. At the end of the study, it has been found out that the method based on the model increased production level and there were no difference in terms of sex; in the use of content words and function words in statement production, there was an increase in favor of content words.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :