Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stres ve öğrenme arasindaki ilişki

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Stres, kendisini meydana getiren ana parçaların toplamından çok daha fazla bir değere sahip olan bedenimizin fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu çalışmada; öğrenme başarısı ve stres arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Uygulanan stres anketi ile verilere ulaşılmış, elde edilen verilerin frekans, yüzde (%) dağılımı kullanılarak genel durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında;  öğrencilerin stres düzeyleri ile okul öğrenme başarıları arasında önemli bir ilişkinin olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin stres düzeyleri yükseldikçe okul öğrenme başarılarının düştüğü ve stres düzeyleri azaldıkça okul öğrenme başarılarının yükseldiği gözlenmiştir. Sonuç olarak; stres etkenlerinden mümkün olabildiğince öğrencileri uzak tutmak için, sevgi ve destek algısının kesintisiz verilmesi, öğretmenlerle işbirliği yapılması öğrencilerin bu dönemlerde olabildiğince diğer sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesi
sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

Stress is a kind of position derived from being threatened and enforced the physical and psycological bounders of our body to have very more value than the collection of the main parts bringing out our body. In this study it was tried to be aimed and found out if there was any relation between stres and learning success. The data were collected by using applied questionnaire, the general situation/position was tried to find out by using percentage rate, frequence of han ded data. The relaibility and credibility studies of the data collecting instruman was done.. As a result of the study and the data handed it may be said that there is an important relation between learning success and stres. It is understood that if the students’ stres lewels grow
up their learning success will decrease and if their stres lewels decrease their learning success will grow up. As a result, it was understood that the students must be givetn the love and support perception continuously, making coordination with their teachers, they must mostly be supported by other social, sportive and cultura l activities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :