Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 297 - 314 2020-01-15
Expectation Anchoring and Expectation Disconfirmation Hypotheses of Judicial Services: The Case of Turkey
Adalet Hizmetlerinde Beklenti Çıpası ve Beklenti Yanlışlaması Hipotezleri: Türkiye Örneği
Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR,Alparslan Abdurrahman BAŞARAN,Necmiddin BAĞDADİOĞLU
19 261

Anahtar Kelimeler

Abdullah, H.S. & Kalianan M. (2008). From customer satisfaction to citizen satisfaction: rethinking local government service delivery in malaysia. Asian Social Science, 4(1), 87-92.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-1957-3648Yazar: Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR (Sorumlu Yazar)Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-1027-8375Yazar: Alparslan Abdurrahman BAŞARAN Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Andorra

Orcid : 0000-0002-6928-5273Yazar: Necmiddin BAĞDADİOĞLU Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Andorra

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Kış


Makalenin Yazarları
Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR
Alparslan Abdurrahman BAŞARAN
Necmiddin BAĞDADİOĞLU