Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor medyasinin toplum üzerindeki sosyolojik etkisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
715
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma spor medyasının toplum üzerindeki sosyolojik etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kişilerin sosyolojik boyutları ele alınarak spor medyasından beklentileri gözlemlenmiştir. Medyanın toplumu etkileme gücü ile bireylerin davranış şekillerini etkilendiği görülmektedir. Spor olaylarını halka duyurma işlevini yerine getiren spor medyası, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş kitleleri etkileyen bir güce sahiptir. Bu araştırmada Türkiye’deki spor medyasının durumunun belirlenmesi ve spor kamuoyunun medyadan beklentilerinin saptanması amaçlanmıştır. Etik konusu gazetecilerin okurlarına, haber kaynaklarına ve haber
yaptıkları kişilere karşı sorumlulukları temel alınarak incelenmiştir. Günümüzde spora duyulan ilginin her geçen gün artması sonucu büyük bir spor kamuoyu oluşmuştur. Kitle iletişim araçları bu kamuoyunun oluşmasında, bilgilenmesinde, yönelmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Medyanın toplumun yapısı ve bireyler arası ilişkilerin
niteliği ve şekli üzerinde yeniden yorumlayıp düzenleyen ve şekillendiren bir etkisi olduğunu medya konusunda yapılan araştırmalar açıkça göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study has been carried out with the purpose of analysis of the impact of sport media on society. The expectations of persons have been observed by taking the sociological aspects. It has been observed that media affect the way of behaviour of individuals with its influence power on society. In this study the object is to specify the situation of sport media in Turkey and determine the expectation of
sport public opinion from the media. The subject of ethics has been inspected based upon the responsibilities of journalists to their readers, news sources and reported persons as news. At the present time a big sport public opinion has been formed as a result of increasing interest every passing day. Mass communication has played a big role for the creation, groundind and orientation of this public opinion. The researchs carried out on media have clearly revealed that the media has interpretitive, regulative and formative impact on public structure and quality and form of interpersonal relations.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :