Fahri ÇAKI
20 Yıllık Bir Araştırma: Nurculuk Hareketiyle İlişkisi İçinde Fethullah Gülen Grubu Nerede Durmaktadır?
İşadamı nurcular ve entelektüel/kadro nurculardan oluşan iki grup nurcu katılımcılarla yapılan 20 derinlemesine mülakat verilerine dayanarak bu makale, nurcuların Nur hareketiyle ilişkileri bağlamında Fethullah Gülen grubunu nasıl algıladıklarını incelemektedir. Araştırma bulguları, Fethullah Gülen grubunun siyasal ve ideolojik pozisyonlarını değerlendirirken nurcu olmayanlar gibi bizzat nurcuların da kendi aralarında farklılaştıklarını göstermektedir. Geniş kapsamlı genellemeler yapmaktan dikkatle kaçınarak makale, bu farklılaşan görüşlere sınıf-temelli bir analiz sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslam, Nurcu Hareket, Fethullah Gülen Grubu, Türkiye
A 20-Year-Old Study the Fethullah Gulen Group: Where Does It Stand in Relatıon to the Nurju Movement?
Based on twenty in-depth interviews with two types of nurju participants, businessmen nurjus and intellectual/cadre nurjus, I inquire how nurjus perceive the Fethullah Gulen group in relation to the Nurju movement. The research findings show that the nurjus too differ among themselves –as non-nurjus do- in evaluating the political and ideological position of the Fethullah Gulen group. With a careful avoidance from broad generalizations, I offer a class-based analysis for the interpretation of the differing views.
Anahtar Kelimeler: Nurju Movement, Fethullah Gülen Group, İslam

Kaynakça

Aras, Bulent and Omer Caha (2000): “Fethullah Gulen and His Liberal ‘Turkish Islam’ Movement” in www.wisdom.net

Camci, Selcuk and Kudret Unal (1999): Fethullah Gulenin Konusma ve Yazilarinda Hosgoru ve Diyalog Iklimi (Tolerance and Dialog in the Writings and Speeches of Fethullah Gulen): Izmir:Merkur Yay.

Gulen, Fethullah (1996): Fasildan Fasila (From Chapter to Chapter); Izmir: Nil Yay.

Evans, Peter (1979): Dependent Development: The Triple Alliance of Multinational, State and Local Capital in Brazil (New Jersey: Princeton University Press).

Kaynak Yayinlari (1999): Bati ve Irtica (the West and Fundamentalism), (Istanbul: Kaynak Yay.). No editor.

Komecoglu, Ugur (2000): “Kutsal ile Kamusal: Fethullah Gulen Cemaat Hareketi” (the Sacred and the Public: the Fethullah Gulen Community Movement) in Nilufer Gole (ed.): Islamin Yeni Kamusal Yuzleri (New Public Faces of Islam); Istanbul: Metis Yay.

Mardin, Serif (1989): Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Said Nursi (Albany: SUNY Press).

Nereid, Camilla Trud (1997): In the Light of Said Nursi: Turkish Nationalism and the Religious Alternative (London: C. Hurst & Co. Ltd.).

Shaffir, William B. and Robert A. Stebbins (1991): Experiencing Fieldwork: An Inside View Of Qualitative Research (Newbury Park: Sage Publications).

Yavuz, M. Hakan (1998): The Construction of Islamic Identity in Turkey: 1960-1997 (Unpublished Dissertation, University of Wisconsin-Madison).

---------------------- (1999): “Toward an Islamic Liberalism?: The Nucu Movement and Fethullah Gulen” in Middle East Journal, Vol.53, No. 4.