Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenlerinin 4+4+4 uygulamasina yönelik görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Bir eğitim reformunun başarısı, öğretmenlerin; eğitim reformunu doğru anlaması ve uygulaması, reform paketi hakkında bilgilendirilmesi ve karar verme süreçlerine katılımları başta olmak üzere pek çok unsur ile yakından ilişkilidir. Yapılan araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının birinci sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin, reform niteliği taşıyan 4+4+4 uygulamasına yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda birinci sınıf öğretmenlerinin 4+4+4’ün hazırlık sürecine ve uygulamasına yönelik görüşleri ile bu öğretmenlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve varsa çözüm önerileri, 116 birinci sınıf öğretmeninden oluşan bir çalışma grubu aracılığı ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan, geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış, dört bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Ayrıca 4+4+4’ün uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve varsa çözüm önerilerini belirlemek amacıyla birinci sınıf öğretmenlerinin sosyal medya yer alan mesajlarına ve anket sorusuna verdikleri açık uçlu yanıtlara içerik analizi yapılmıştır. Birinci sınıf öğretmenlerinin eğitim programlarının yoğunluğu, altyapı eksikliği, öğretmen istihdamı, eğitimin politikleştirilmesi ve 66 aylık çocukların okula başlaması ile ilgili sorunları belirttikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The success of educational reform is closely related to many elements such as teachers’ understanding and application of educational reform, informing about reform package and participation in decision process. The idea of classroom teachers working for first classes of primary schools of Ministry of National Education related to 4+4+4 application which carries a reform qualification has been tried to be determined in a research. In this context, the ideas of teachers of first classes of primary schools related to 4+4+4 preparation process and its application, the problems they faced during this application and solution proposals have been determined by a working group formed of 116 first class classroom teachers. Validity and reliability study prepared by the researcher and a questionnaire formed of four parts have been made as a data collection instrument in the research. Also, a content analysis has been made for the answers they have given to the questionnaire and messages taking place in the social media with the aim of determining problems they faced in 4+4+4 application and solution proposals. It is seen that they mentioned problems related to the intensity of educational curricula of first class classroom teachers, lack of substructure, teacher employment, politicization of education and children at 66 months’ old children’s starting school. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :