Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin bona yapma becerilerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi 1, Niğde Üniversitesi 2
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının bona yapma becerilerini belirlemeye yönelik bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ nda 2011-2012 eğitim öğretim güz döneminde müzik derslerini tamamlayan 110 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma betimsel bir çalışma olup; yapılan araştırmada veriler, öğrencilerin bona yapma becerilerinin objektif olarak değerlendirmesi amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan değerlendirme (gözlem) formunun kullanılması yoluyla elde edilmiştir. Hazırlanan gözlem formu öğrencilerin final sınavında değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler düzenlenerek, SPSS programında frekans ve yüzde değerleri alınarak anlamlı bir hale getirilmiş, bulgular yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının şarkıların nota değerlerini doğru ve ritmik okuyabilme boyutlarında sorunlar yaşadıkları görülmüştür. 

Özet İngilizce :

This study aims to make an evaluation of bona (rhythmical articulation) skills of prospective primary school teachers. Study group of the study consisted of a total of 110 prospective teachers studying at Mersin University, Faculty of Education, Department of Primary School Education Program. In the study, survey model has been used and students' rhythmical articulation skills have been determining by the assessment (observation) form prepared by the researchers and this form used in final examination term. The obtained data was analyzed in the SPSS package program and descriptive statistics calculations were used to evaluate the data. The results of the study showed that some problems about reading the note values and rhythmic dimensions have been seen in the implementation stage. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :