Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resim- iş eğitiminde ilkokul öğrenci resimlerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi 1
Görüntülenme :
960
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim sisteminin temel yapı taşlarından biri öğretmendir. Resim öğretmenleri öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmede, onların resme olan ilgilerini arttırmada, öğrencilere sanatsal görüş kazandırmada oldukça önemli bir role sahiptir. Resim öğretmenlerinin not verme yöntemi, öğrenci çalışmalarını değerlendirme şeklindedir. Lisans öğrencilerinin değerlendirme yaparken sanatsal düzenleme elemanları ve ilkelerini iyi bilmesi, öğrencilere öğretmesi, bu elemanlara ve ilkelere göre resimleri değerlendirmesi gerekmektedir. Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin resimlerinin değerlendirilmesinde, akademisyenler ve onların yetiştirdiği son sınıf lisans öğrencilerinin yaptıkları puanlamaların tutarlı olup olmadığının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde yapılan araştırma ilişkisel araştırma modeli niteliğindedir. Araştırmada ilkokul da öğrenim gören öğrenci resimleri üçlü Likert şeklinde yeterli, yetersiz ve kısmen yeterli olarak puanlanmıştır. Resimler, her bir maddeden maksimum üç, minimum 1 puan alacak şekilde puanlama anahtarı oluşturulmuştur. Araştırmada ilkokulda öğrenim gören 10 tane 4. Sınıf öğrencisinin yaptığı resimler değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeyi yapacak olan grup ise; Niğde Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde görev yapan 5 akademisyen ve Niğde Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde son sınıfta öğrenim gören 5 lisans öğrencisidir. 

Özet İngilizce :

One of the basic constituents of the education system is teacher. Art teachers have a particularly important role in developing creativity of students, improving their interest in painting and gaining artistic vision. Grading method of the art teachers is to evaluating students’ paintings. Undergraduate students need to know the elements and the principles of artistic composition when they evaluate and they also need to teach students these elements and principles. The aim of this study is to compare the academicians and the final year undergraduate students whether they are consistent on scoring when they evaluate the paintings made by the fourth year elementary school students. In line with this purpose, the study is a relational research model. Paintings of the elementary school students in the study scored in the form of three-point Likert; adequate, inadequate and partly adequate. The grading key was created in the form of the paintings get 3 point max and 1 point min for each matters. In the study, 10 paintings made by the fourth year elementary school students were evaluated. The group evaluating paintings are consist of 5 academicians and 5 final year undergraduate students in the Department of Art Teaching in Nigde University.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :