Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodernden oluşturmaciliğa dijital öyküleme

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
859
DOI :
Özet Türkçe :

20.yüzyılın ikinci yarısından sonra yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimler, modernizmin ötesinde yeni bir dönemin içinde olduğumuzu öne süren ve kendisini modernizmin karşıt görüşleriyle ifade eden bir postmodern söylemin gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu söylem zaman içersinde her alana nüfuz ederek kendini gerçekçi ve geçerli kılmayı başarmıştır. Dolayısıyla, yaşanan değişimlere ve giderek karmaşıklaşan dünyaya uyum sağlama sürecinde eğitimin hedefleri de değişim göstermektedir. Bu bağlamda, dijital devrimin yaşandığı günümüz bilişim çağına uyumlu bir eğitim sisteminin, yaratıcı, girişimci, sorun çözücü, bilgiyi yapılandırıcı ve uygulayıcı bireylerin, hızla gelişen dünyayı izleyebilen vizyon sahibi eğitimcilerin ve eğitimde yeni yaklaşımların gerekliliği gündeme gelmektedir. Araştırmada, bahsedilen bu gereksinimleri karşılayabilecek niteliğe sahip “dijital öyküleme” yaklaşımı ele alınarak, bu yaklaşımın bireysel farklılıkları dikkate alma, işbirliğine dayalı sosyal ve aktif bir öğrenme ortamı oluşturarak etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlama, aynı zamanda, teknolojiyi eğitim sürecine entegre edilebilme gibi özellikleri barındırması nedeniyle önemine ve sanat eğitimindeki kullanılabilirliğine değinilmiştir. 

Özet İngilizce :

After the second half of the twentieth century occurrence of economic and public changes caused a postmodern narrative, which claims us to be in a new era beyond modernism and express itself with an aspect opposing to modernism. This narrative, in time, made itself valid and realistic by influencing all areas. Hence, goals of education have also been changing in the process of adapting the ever complicating world and the occurring changes. In this sense, the necessity of new approaches in education, academicians with vision who are able to follow the rapidly developing world, configuring and applying information, problem solving, entrepreneur, creative individuals is becoming a current issue. In this research, by reviewing “digital narrating” approach which is capable of covering the requirements that had been mentioned, the availability and the importance of the approach in art education have been emphasized because of having the features like integrating technology into education process, as well as considering the individual differences, providing a permanent and effective learning by establishing cooperative, social and active learning environment. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :