Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul müzik dersi öğretmen kilavuz kitaplarinin konulari açisindan değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
936
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarının konuları açısından değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 5, 6, 7 ve 8. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitapları konuları açısından hem sınıflar düzeyinde ayrı ayrı, hem de tüm sınıflar birlikte bütün olarak incelenmiştir. Araştırmada veriler, literatür taraması ve doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan konuların çoğunlukla genel adlar ile ifade edildiği, bu adların ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve içerik ile örtüşmediği; her bir konunun bağımsız olarak ele alınıp konular arası bağın çok az sağlandığı, dolayısıyla konuların genel olarak birbirinin devamı nitelikte olmadığı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşımadığı; konuların ilgili içerik ile yüzelsel olarak geçildiği ve ilgili içeriğin konulara yönelik tam öğrenmeyi gerçekleştiremeyeceği; benzer konuların farklı sınıflarda farklı adlar ile birebir yinelendiği; kuramsal konuların öğretimi açısından basitten-karmaşığa sıralı ve aşamalı bir sıra izlenmeye çalışıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :