Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul 8.sinif öğrencilerinin astronomi kavramiyla ilgili algilamalarinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Van Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu1, Giresun Üniversitesi2, Yrd. Doç. Dr. Giresun Üniversitesi3
Görüntülenme :
618
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin astronomi kavramıyla ilgili sahip oldukları algılamaların incelenmesi amaçlanmıştır. Özel durum yöntemine göre yürütülen araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında güz döneminde Van’ın bir ilçesinde yatılı bölge ortaokulunda 8.sınıfta öğrenim gören 54 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak bir tane açık uçlu soru kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğrenci ifadeleri kategorileştirilmiş ve frekans hesapları yapılmıştır. Ayrıca verilerin geçerliliğini arttırmak için öğrenci cevaplarından alıntılar sunulmuştur. Astronomi kavramı ile ilgili açık uçlu sorudan elde edilen bulgular irdelendiğinde öğrencilerin cevaplarının ilgili sınıf seviyesindeki okul bilgileri ile örtüşmediği görülmektedir. Öğrencilerin açık uçlu soruya vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin ilköğretimde ve ortaokulda öğrenmiş oldukları astronomi kavramlarını bilimsel olarak açıklayamadıkları ve kavrama dair algılarını günlük deneyimleri ile oluşturmuş olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

The aim of this study was to examine 8th grade students’ perceptions about the astronomy as a concept. The method of this research is case study method. The sample of this study was selected from 8th grades. The sample of this study consists of 54 students who are studying in the elementary school 8th grade in boarding school of a district of Van province. As a data collection tool was used an open-ended question. The obtained data were analyzed contently. Students’ answers were categorized and frequencies of categories were calculated. Also quotations of the students’ answers were presented for validity of the data. In the findings it is seen that students' answers to the open-ended question are not parallel with this class grade of the school information. When the students’ answers analyzed, it has been concluded that astronomy concepts thestudents had learned in primary and secondary school can not be explained scientifically and the perceptions about the concept might have constructed with the own daily life experiences. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :