Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin kopya çekme davranişi ile ilgili tutumlarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
AİBÜ Eğitim Fakültesi1, Düzce Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
782
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, eğitim alanında kopya çekme davranışına karşı öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi ve değişkenlere göre farklılaşma durumunun saptanmasıdır. Çalışmanın örneklemini 2011-2012 eğitim yılında öğretim gören Düzce ilindeki 494 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda kopya çekme davranışının cinsiyet özelliğine bağlı olarak değişme göstermediği, sınıf değişimine göre farklılaşma olduğu ve başarı durumuna göre farklılaşma olduğu gözlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to define the attitude of students towards cheating in education and to determine the changes depending on variables. The study sample was 2011-2012 academic year of teaching 494 secondary school students who are in the province of Düzce. The results of the study shows that the chating behavior doesn’ t change depending on the sexuality while it changes according to classroom change and level of success. The data obtained from research have been evaluated by analzing in SPSS 16.0 package programme. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :