Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim kurumlarinda çalişan öğretmenlerin örgütsel güven algilari

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1, Abdullah Gül Üniversitesi 2
Görüntülenme :
686
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile Kayseri ili merkezinde bulunan 24 ortaöğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretmenin, okullarına ilişkin örgütsel güven algılarının ne düzeyde olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Yılmaz (2005) tarafından ölçeğin geçerlilik güvenirlik çalışmasında 4 alt boyut bulunmuş, bunlar çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve yeniliğe açıklık olarak sıralanmıştır. Ölçek, evrende yer alan 1104 öğretmenden, 117’si Kadın ve 168’i Erkek olmak üzere toplam 285 öğretmene uygulanmıştır. Veriler üzerinde yapılan araştırma sonucunda ortaöğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütüne ilişkin güvenleri “Çok” düzeyinde bulunmuştur. Ayrıca kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere kıyasla daha yüksek bir güven düzeyine sahip oldukları görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With this study, it was aimed to demonstrate in what level of teachers’ organisational trust perceptions towards their schools who work in 24 different secondary schools located in Kayseri province. In the study, “Organisational Trust Scale at Schools”, which was developed by Yılmaz (2005), was used. Yılmaz (2005) found four different subscales during the studying of the reliability and validity of the scale. They are sensitivity to employees, confidence to administration, communication environment and innovative. The scale was applied to 285 teachers (117 Female), (168 Male) from total universe of 1104 teachers. According to the data results, level of secondary teachers’ organisational trust perceptions was found as “much” and female participants’ level of trust were higher than male particiapts’.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :