Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanim düzeyleri

Yazar kurumları :
Foça Belediyesi1, Selçuk Üniversitesi2 Selçuk Üniversitesi3
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin fen etkinlikleri sürecinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerini yeterli düzeyde kullanıp kullanmadıklarını belirlemektir. Nitel olarak yapılan bu araştırmada çalışma grubu İzmir ili “Aliağa, Menemen, Foça” ilçelerinde MEB’e bağlı okullarda görev yapan 35 okulöncesi öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veriler “Öğretmen Bilgi Formu, Öğretmen Mesleki Gelişim Formu, Fen Etkinliği Örneği Formu ve Öz değerlendirme Formu”, kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin “temel bilimsel süreç becerilerini” düşük düzeyde kullandığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out preschool teachers’ levels regarding the basic science process skills used in the science activities in the class. The research is a qualitative study and the study group consists of 35 preschool teachers working at the state schools in Aliağa, Menemen, Foça sections of Izmir. The data were obtained using the Teacher Information Form, Teacher Professional Development Form, Science Activity
Sample Form and Self Evaluation Form. The data obtained indicate that the teachers use the basic science process skills at low rate in the class.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :