Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerisi ve benlik saygisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Ankara Üniversitesi2, Afyonkarahisar Gazlıgöl İlkokulu3
Görüntülenme :
901
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerisini ve benlik saygısını belirlemek, problem çözme becerileri ile benlik saygısının cinsiyete, yaşa, öğrenim düzeyine ve kıdeme göre farklı olup olmadığını saptamak ve problem çözme becerisi ile benlik saygısı arasında ilişki olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada Afyonkarahisar ili merkez ilçesinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız anaokulları ve ilkokulların anasınıflarında görev yapan toplam 100 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Çalışmada Yaman (2003) tarafından geliştirilen Problem Çözme Becerisi Ölçeği ile Arıcak (1999) Benlik Saygısı ölçeği kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinden elde edilen veriler problem çözme becerilerinin ve benlik saygısının cinsiyete, yaşa, öğrenim düzeyine ve kıdeme göre farklı olup olmadığını t testi ve varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, kıdem ve öğrenim düzeyinin problem çözme becerileri ile benlik saygısı üzerinde önemli bir fark yaratmadığı, öğretmenlerin problem çözme becerileri ile benlik algıları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :