Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin fen-teknoloji-toplum-çevre hakkindaki görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
RTE Üniversitesi1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin fen-teknoloji-toplum-çevre (FTTÇ) hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya 20011–200102 güz döneminde Rize ilinde görev yapan 50 okulöncesi öğretmeni gönüllü olarak katılmış ve öğretmenlerin fen-teknoloji-toplum-çevre hakkındaki görüşlerini değerlendirmek
“Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Anketi (FTTÇA)” kullanılmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının fen-teknoloji-toplum-çevre konusundaki görüşlerini yansıtmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre okul-öncesi öğretmenleri fenni, bilinmeyeni keşfetme ve teknolojiyi ise fennin günlük hayata uygulaması şekli olarak düşünmektedir. Toplum ve çevrenin fen ve teknoloji alanında yapılan çalışmalara bir etkisi olmadığını fen ve teknolojinin kendi başına geliştiğini, fen ve teknolojinin ise toplum ve çevreyi sadece yarattığı toplumsal ve çevresel sorunlarla etkilediğini ifade etmektedir. Ayrıca bilimsel bilginin değişen bir yapıya sahip olmadığını sadece eski bilgilere yeni bilgiler eklendiğini belirtmektedir.

Özet İngilizce :

This study explores the pre-schoolteachers’ views on Science, Techonology, Society and Environment STSE issues. For this study was participated 50 pre-schoolteachers working pre-school in Rize as voluntary. Data
were collected through an adopted “Views on Science–Technology–Society-Environment” instrument. We utilized 20 items comprising four subscales. These subscales and the item numbers belonging to each scale were: (a) science and technology (five items), (b) influence of society/ environment on science/technology
(seven items), (c) influence of science/technology on society/environment (six items), (d) nature of scientific knowledge (two items).Analysis revealed that teachers viewed technology as an application of science, and some viewed science as explanatory and an interpretation of nature. They viewed individual value and confidence more important than scientific information and practice in decision making process interested to daily life. Additionally most of the participants agreed that scientific knowledge is subject to change.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :