Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularinin öğretiminde kullandiklari etkinliklerin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
RTE Üniversitesi1
Görüntülenme :
680
DOI :
Özet Türkçe :

 

Bu araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerin fen ve doğa konuların öğretiminde kullandıkları öğretim etkinliklerini belirlemek ve bu etkinlikleri yürütürken karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ili Çayeli ilçesinde görev yapan 15 okulöncesi öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada araştırma yöntemi olarak Örnek olay (Özel durum) araştırma yöntemi benimsenmiş ve veriler gözlem ve
mülakat metotları ile toplanmıştır. Elde edilen bulguların analizinde okulöncesi öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun fen ve doğa konularının öğretiminde mutfak çalışmaları, doğa gezileri ve belgesel izleme etkinliklerini kullandığı, çok az bir kısmının koleksiyon ve araçları tanıma ve kullanma etkinliklerini yaptığı tespit edilmiştir. Etkinlikleri yürütürken de öğretim kaynak materyalin ve araç-gereçlerin eksikliği, fen konu alan bilgilerinin yetersizliği ve velilerin ve idarenin olumsuz tutumu gibi sorunlarla karşılaştıkları ortaya çıkmıştır.

 

 

Özet İngilizce :

The purpose of study is to determine the activities used by pre-school teachers in science and nature uses, and the problems faced during the performance of these activities. Case study research method was used in this study. The sample consists of 15 randomly selected teachers working at pre-schools in Rize. The data were
collected from the interviews and observation technical. The interviews were analyzed by evaluating the common, similar and different answers given by the teachers. Based on data , a large part of pre-school teachers were found out to have been using kitchen working, trip-observation and documentary view for their
science and nature uses. Pre-school teacher faced the problems as lack of material, deficient of science knowledge and negative attitude of student’s parents and administrator during the performance of these activities

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :