Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğrencilerinin cinsiyet, anne-baba eğitimi ve yaş özellikleri açisindan okula hazir bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi 1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, okul öncesi öğrencilerinin okula hazır bulunuşluk becerileri, cinsiyet, anne ve baba öğrenim ve yaş düzeylerine göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Konya il merkezinde bulunan devlet okullarına bağlı anasınıflarına devam eden 50 çocuk oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Metropolitan Okula Hazır Bulunuşluk Testi ve Aile Anket Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, t-Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, anne yaş ve anne öğrenim düzeylerinin çocukların okula hazır bulunuşlukları üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığını ortaya koymuştur. Ancak, cinsiyetin ve baba yaş ve öğrenim durumunun okula hazırlık becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır. 

Özet İngilizce :

The present study analyzed the school readiness levels of pre-school children according to gender, parental education and age characteristics. The sample of the study consisted of 50 pre-school children who were studying in kindergarten of public schools in the centre of Konya province. Metropolitan School Readiness Test and a Family Survey Form are used to collect the data of the study. While analyzing the data, the t-Test is used. The research results revealed a significant difference in school readiness of pre-school children in terms of maternal age and maternal education level. However, no significant difference is found on school readiness skills of children regarding their gender, and their fathers’ educational status and age. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :