Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem işitme engelli çocuklarda müzik eğitiminin sözel açıklama becerilerine etkisi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
776
DOI :
Özet Türkçe :

İşitme Engelli Çocukların topluma entegre olabilmeleri, diğer insanlarla ve çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmeleri, iyi eğitim alabilmeleri, kaliteli bir yaşam sürebilmeleri açısından sözel açıklama becerilerini geliştirebilmeleri önemlidir. Buradan hareketle araştırmada, İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfında öğrenim gören 5-6 yaş grubundaki 20 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu 10 deney ve 10 kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada Sözel Açıklama Becerileri (SAB) Testi kullanılmıştır. Kullanılan test çalışma öncesinde ve sonrasında deney ve kontrol grubundaki öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; Deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında ve deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı farklılık bulunması, deneyin başarılı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Özet İngilizce :

Improving hearing disabled childern's verbal explanation abilities is very important for their integration, comminication, for having a beter education and for a more qualified living. Regarding to this,at this research, it was studied the effect of music education on hearing disabled kids' verbal improvement. The study group was in total 20 students that are 5-6 year old students who are educating at "Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı". The study group was divided into two groups of 10: experiment and the controll groups. SAB (verbal explanation test) test was used for taking the results. At end of the study, higher results were taken from the experiment group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :