Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul aile birliklerinin işleyişi, sorunlarina ilişkin yöneticilerin, okul aile birliği üyelerinin görüşleri

Yazar kurumları :
KTÜ Eğitim Fakültesi1, Melahat Faraçlar İlköğretim Okulu2, Konyaaltı İlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
1389
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim düzeyinde Okul Aile Birliklerinin, okulların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sorunlarını, eğitim harcamalarının kimler tarafından karşılanması gerektiği konusundaki görüşlerini, etkinliklerin Okul Aile Birliğine finansal kaynak sağlama amaçlı olmasının ne tür sorunlara neden olduğu konusundaki görüşlerini, Okul Aile Birliklerinin ne tür etkinliklerde bulunması, akademik ve pedagojik çalışmalar için ne tür etkinliklerin yapılmasının fayda sağlayacağına ilişkin görüşlerini, öğrenci ve velilere yönelik etkinliklerin nasıl geliştirilebileceği, Okul Aile Birliğinin çalışma ve görev alanlarında etkinliklerin gerçekleştirilmesinde temel sorun olarak görülen ve acil olarak çözülmesi gereken sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin görüşlerini, Okul Aile Birliği üyelerinin toplantılara düzenli olarak katılımını arttırma konusundaki önerilerini, Okul Aile Birliği modeline ilişkin yöneticilerin görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, tarama modelinde nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme tekniğinden yararlanılmış, Antalya ili Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ilçelerinden üçer okul müdürü, Okul Aile Birliği Başkanları, aynı ilçelerin, Aile Birliğine bakan şube müdürleri, şefler, sekiz il eğitim denetmeniyle görüşülmüştür. Araştırma verileri betimsel analizle çözümlenmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This search is aim to get the opinions of the princiaples about the problems of the Parent-Teacher Associations(PTA)in primary school level to supply the schools needs,the opinions in order to answering the question of by whom should be provided of the educational expenses,the opinions in order to create the financial sources for the activities of PTAs,determine what type of activites should the pta organise, what type of activites may gain favor for pedagogic and academic studies, how to develop activities that aimed at parents and students, opinions regarding to solving and determination of the issues which are main problems into the realization of the activities in performing the activities of the PTA,the opinions in order to increase the participation of the members of PTA and to get the princiaples' views about the PTA models.This search realized by using the qualitative method in survey model.Interview technique is used for collecting datas of the search.With the three princiaples' of the Muratpaşa,Konyaaltı,Kepez counties,the chairmans of the PTAs the department managers of the same counties who are interested in PTAs,chiefs and supervisor are interviewed.Datas of the search are analysed by using the descriptional analysis. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :