Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin web tabanli öğretime yönelik tutumlarinin farkli değişkenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Mevlana Üniversitesi 1, Sakarya Üniversitesi 2
Görüntülenme :
808
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının web tabanlı öğretime yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının web tabanlı öğretime ilişkin tutumları ve demografik bilgileri, Erdoğan, Bayram ve Deniz (2006) tarafından geliştirilen "Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu iki farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 127 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma nicel yapıda betimsel bir çalışmadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının web tabanlı öğretime yönelik tutumlarının kararsız olduğu bulunmuştur. Bunun yanında öğretmen adaylarının günlük internet kullanım sürelerinin, bölümlerinin ve sınıf düzeylerinin tutum puanları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to study the attitudes of teacher candidates regarding web-based instruction from the point of different variables. For this purpose, the attitudes of teacher candidates regarding web-based instruction are measured by web based instruction attitudes scale devoleped by Erdoğan, deniz, bayram and personal information form developed by certain researchers. The researh is conducted on 127 teacher candidates studying in 2 different universities. This is a descriptive study in a quantative structure. It is concluded from the results of this research that teacher candidates are indecisive about their attitudes regarding web based instruction and the grade levels of students and the amount of time they spend on internet have a remarkable effect on their attitudes. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :