Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinda yaşam doyumunun yordayicisi olarak problem çözme becerileri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlemiştir. Araştırmanın katılımcıları farklı üniversitelerde eğitimlerine devam etmekte ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 258 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak; yaşam doyumu ölçeği, problem
çözme becerileri ölçeği ve araştırmacılar tarafından düzenlenmiş olan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda problem çözme becerilerinin yaşam doyumunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve öğretmen adaylarının yaşam doyumu düzeylerinin aylık bütçeleri, ailenin gelir düzeyi, bölümünden memnun olma, arkadaşları olma ve aktivitelere katılma boyutlarında anlamlı biçimde farklılaştığı, cinsiyet açısından farklılaşmadığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The a im o f t his r esearch i s t o i nvestigate t he p roblem solving s kills o f p rospective t eachers a s a p redictor o f their life satisfaction. The research model is associative browsing model. The participants are 258 prospective teacher volunteers who attend different universities. The data was collected through the life satisfaction scale, problem solving skills scale and a personal information form designed by the researchers. The results indicate that problem solving skills is a meaningful predictor of life satisfaction. In addition, prospective teachers’ monthly allowance, the income levels of their families, their satisfaction with their department of study, having friends and participating in social activities are also meaningful predictors.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :