Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinda umutsuzluk ve algilanan sosyal destek

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
628
DOI :
Özet Türkçe :

Üniversite öğrenimi, kişisel, sosyal, mesleki ve ekonomik pek çok sorunla başa çıkmayı gerektiren bir geçiş dönemidir. Üniversite öğrencilerinin bu süreçte karşı karşıya gelebildikleri sorunlardan biri umutsuzluktur. Öğrencilerin üniversite eğitimi sırasında yaşadıkları ekonomik güçlükler, kariyerleriyle ilgili algıladıkları sorunlar
ve sosyal ilişki ağları gibi pek çok değişken öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin umutsuzluk ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkileri ve algılanan ekonomik gelir düzeyi, alınan eğitimden duyulan memnuniyet ve iş bulma beklentileri gibi değişkenlerin umutsuzluk düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek, ayrıca umutsuzluk düzeyinin yordayıcılarını
araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören 259 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar umutsuzluk düzeyi ile algılanan sosyal destek arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu, cinsiyetin, araştırma kapsamında ele alınan sosyo-demografik değişkenlerin ve algılanan sosyal desteğin umutsuzluk düzeyini anlamlı olarak yordadığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

College students are in a transitional period, during which they encounter many social, occupational and economical confusions. Hopelessness is a pervasive problem among college students. A number of factor including finansial problems, career difficulties and social relationships may be associated with hopelessness
during the college years. The purpose of this study was to investigate the relationships between hopelessness and perceived social support, to assess the correlates of hopelessness and perceived social support, and to determine the predictors of hopelessness. A total of 259 college students in Turkey participated in this study. Beck Hopelessness Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and a demographic information form were used to collect data. Results indicated that hopelessness was negatively correlated with perceived social support. Gender, sociodemographical variables and perceived social support were found as predictors of hopelessness.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :