Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerinin sınav notları dağılımının değerlendirilmesi: inşaat mühendisliği öğrencileri örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde aynı öğretim üyesi tarafından verilen Hidroloji ve İstatistik derslerinin 2009-2010 öğretim yılı ders başarı ve ders geçme notlarının dağılımı incelenmiştir. Bu amaçla her iki derse ait sınav notları kesikli değişken olarak değerlendirilerek frekans grafikleri çizilmiş ve yorumlanmıştır. Frekans grafiklerinden ders başarı ve ders geçme notlarının sağa çarpık olduğu gözlenmiş, bu görsel bilgiler ilgili dersler için hesaplanan çarpıklık katsayılarının sayısal değerleri ile de örtüşmüştür. Hidroloji dersi; ders başarı ve ders geçme notları çarpıklık katsayıları sırası ile 0.41 ve 1.36, İstatistik dersi; ders başarı ve ders geçme notları çarpıklık katsayıları yine sırası ile 0.91 ve 1.28 hesaplanmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerin yaklaşık %60'ının derslerden sadece geçer not almayı amaçladıklarını göstermiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the distribution of course grades and passing grades of Hydrology and Statistics courses given by the same faculty member of the academic year 2009-2010 in the Celal Bayar University Department of Civil Engineering were examined. For this purpose, each exam grades of the courses are evaluated as discrete variables, and drawn frequency graphs are interpreted. Frequency plots of the grades were observed to be skewed to the right, and this visual information about the courses overlapped with the numerical values of the coefficients of skewness. The skewness coefficients of course grades and passing grades were determined as 1.36 and 0.41 for Hydrology course, respectively; while the skewness coefficients of course grades and passing grades were determined as 0.91 and 1.28, respectively. These results are indicated that approximately 60% of students intend to receive a sufficient grade for courses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :