Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin matematiksel güç kavramını algılamaları, işlemeleri ve değerlendirmeleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm öğrencilerin Matematiksel Güç (MG) kazanmasına ve bu gücün geliştirilmesine yardımcı olmak Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi / National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tarafından 1991 yılında matematik öğretiminin temel amaçları arasında gösterilmiştir. MG, "keşfetme, tahmin etme, muhakeme etme, alışılmış olmayan problemleri çözme, matematiksel kavramları kendi içinde, diğer bilim dalları ve günlük yaşam ile ilişkilendirmede öğrencilerin matematiksel bilgileri anlamaları ve uygulamaları" olarak tanımlanmaktadır (NAGB, 1996, 2003). Çeşitli bileşenlerden oluşan bu güç, öğrencilerde problem çözme becerileri yoluyla belirlenmektedir. Araştırmanın amacı "9. sınıf öğrencilerinin MG kavramını algılamaları, işlemeleri ve değerlendirmelerinin ortaya çıkarılması" olarak belirlenmiştir. Veri toplamada öğrencilerle yapılan birebir görüşmeler ve öğrencilerin açık uçlu problem çözümlerinde sergiledikleri yaklaşımları temel alınmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin; MG ve MG'ye ilişkin temel kavramlardan olan yorum yapma, matematik dilini kullanma, problem çözme, tahminde bulunma, bağlantı kurmaya yönelik algılayışları ve MG ölçme problemlerine yönelik düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. İlgili kavramalara yönelik öğrenci görüşleri gruplandırılmış, yorumlanmış, problem çözümleri ile örneklendirilerek sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In 1991, the objective of helping students improve their MP was accepted by National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) as as one of the main objectives of mathematics education. Mathematical Power (MP) is defined as a student's overall ability of undestanding and practice of mathematical knowledge through discovery, estimation, reasoning, problem solving, connection and communication (NAGB, 1996, 2003). Having varying sub-components, this power is mainly determined by the students' problem solving ability. The aim of the study is to find out 9th grade students' perception, practice and understanding of the concept of MP. The data was collected based on one-to-one interviews with the students and students' open-ended problem solution approaches and strategies. In this scope, we tried to collect students' perceptions on MP and some of the main concepts of MP such as commenting, mathematics language usage, problem solving, estimation, connection; and students' thoughts on MP assessment problems. Students' opinions on these concepts were grouped, interpreted and presented with selected problem solutions of students.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :