Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin hikâye edici metinlerdeki problemi belirleme becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Yenibahçe İ.Ö.O1, Düzce Üniversitesi2
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada hikâye edici metinlerde öğrencilerin hikâyenin problemini belirleme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili olarak Konya il merkezinde bulunan, farklı sosyoekonomik çevrelerden, ilköğretim 3., 4., ve 5. Sınıflara devam eden 662 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada her sınıf düzeyi için birer hikâye edici metin kullanılmıştır. Öğrenciler hikâye edici metni okuduktan sonra onlara, “Okuduğunuz hikâyenin temel problemi nedir?” sorusu yöneltilmiş ve onlardan yazılı olarak cevaplamaları istenmiştir. Alınan cevaplar analiz için puanlanmıştır. Bunun sonucunda elde edilen veriler, frekans ve yüzde hesapları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda örneklemde yer alan öğrencilerin hikâyedeki problemi belirleme becerilerinin oldukça düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, 5. Sınıf öğrencilerinin hikâye problemini belirlemede, 3. ve 4. Sınıflara göre daha başarılı olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the present study is to analyze students' skills of determining the story's problem in narrative texts. To this end, 662 students attending the primary school 3rd, 4th and 5th grades in Konya city center were selected as the sample of the study. The research was structured as a descriptive study. A narrative text was
used for each grade's level. After the students read the narrative text, they were asked "What is the main problem in the story you read?" and a written answer was expected. The collected responses were scored for analysis. The data were analyzed by means of frequency and percentage. At the end of the study, it was found out that the students in the sample had considerably low problem determination skills in stories. On the other hand, it was understood that 5th graders were more successful in terms of determining the story's problem than the 3rd and 4th graders.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :