Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin dörtgenleri anlamaları: paralelkenar örneği

Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi1, Ordu Fatih Anadolu Lisesi2
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin paralelkenar ile ilgili bilgilerini ve anlamalarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları Ordu ilinde bir lisede öğrenim görmekte olan öğrencilerdir. Veriler öğrencilerin dörtgenler arasındaki kapsama ilişkilerini anlamak amacıyla Fujita(2012) tarafından kullanılan soru seti yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri yine bu çalışmada kullanılan değerlendirme ölçütlerinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda dörtgenler arasındaki hiyerarşik ilişkileri anlamanın çoğu öğrenci için zor olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çoğu öğrencinin doğru tanımı bilmelerine rağmen paralelkenarı tipik imgesi ile hatırladıkları, bu öğrencilerin paralelkenarın tipik imgesi ile sınırlı olan bilgilerinin onların kavramsal anlamalarını ve problem çözmelerini etkilediği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study to determine students' knowledge and understanding of parallelograms. The study was conducted by using survey model. The participants of this study were students who were studying at a high school in the city of Ordu. Data were collected by using the question set which was presented by Fujita(2012) to understand the inclusion relations of quadrilaterals. The findings of these study were analyzed by using the assessment criteria presented in that study, too. At the end of the study it was determined that understanding of the hierarchical classification of quadrilaterals was difficult for many students. Additionally it was revealed that most of the students were likely to recognize parallelograms primarily by prototypical examples even though they knew the correct definition and their knowledge rescricted by protoypical images of parallelograms influenced their conceptal understanding and problem solving.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :