Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim hakkindaki yargilari ve bde ile temel bilgisayar bilgisi öğretiminin etkinliği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Kocaeli Üniversitesi Enformatik Bölümü2
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, eğitim alanında da bilgisayar destekli yapıların kullanılmasına olanak vermiş; hatta hazırlanan eğitim modülleri ile öğreticiye gerek duymadan, doğrudan insan bilgisayar ve insan uzak sunucu etkileşimi ile birçok alanda öğretim faaliyetleri yürütülür hale gelmiştir. Bu süreç, eğitim – öğretim faaliyetlerinde hem sürecin bir bileşeni, hem de sürecin katma değeri olarak değerlendirilebilecek öğrenici kitleyi de doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda her tür eğitim – öğretim faaliyetini deneyimleyen öğrenici kitlenin Bilgisayar Destekli Eğitim hakkındaki yargılarını ve öğretim süreci sonunda meydana gelen değişimleri ölçümlemeye çalıştığımız çalışmamızda; rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen Temel Bilgi Teknolojileri dersi kapsamında eğitim alan öğrencilerin BDE konusundaki görüşlerini ölçümleyen bir sormaca ile birlikte; öğretim sürecinin her aşamasında ön test ve son test uygulamaları ile öğretim sürecinin içeriği hakkında öğretim öncesi ve sonrası bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Ortaya çıkan verilere göre örneklem grubun BDE konusundaki yargısı ile BDE süreci sonrası öğrenme düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The developments in Information Technology area made possible to use computer aided structures in Computer Based Education (CBE); even the modules being created are implemented teaching actions in many areas without educator and directly interaction with human – computer or human – distant server. This process affects the learners who has role both a part in this process and added-value. In this context, we have tried to evaluate learner groups’, who have experienced all kind of educational activities, ideas about CBE, and investigate the changes occurred after the educational process. With the random selection of sample, a survey, which evaluates basic ideas for CBE of the students attending Basic Computer Technologies lessons, was applied, and the learning levels were measured by pre–test and post–tests about educational contents. The obtained data were correlated the relation between ideas about CBE and learning levels.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :