Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmeni adaylarinin içedönük - dişadönük kişilik özelliklerine sahip olma durumunun bireysel çalgi dersi akademik başari düzeyine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
N.E.Ü. A.K.E.F. 1
Görüntülenme :
838
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının içedönük - dışadönük kişilik özelliklerine sahip olma durumlarının bireysel çalgı dersi akademik başarı düzeyine etkisini incelemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2012-2013 akademik yılında öğrenim görmekte olan 115 öğrenciye MBTI (Myers Briggs Tip Belirleyicisi) uygulanarak, öğrenciler içedönük ve dışadönük kişilik tiplerine göre iki gruba ayrılmıştır. Öğrencilerin bireysel çalgı akademik başarı düzeyine ilişkin veriler; 2012-2013 akademik yılı güz dönemi bireysel çalgı notları alınarak düzenlenmiştir. İçedönük kişilik özelliklerine sahip müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı akademik başarı düzeyi ile, dışadönük müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı akademik başarı düzeyi yüzde frekans dağılımına bakılarak, içedönük- dışadönük müzik öğretmen adaylarının bireysel çalgı akademik başarı düzeyi arasındaki farkın anlamlılık düzeyi ise ilişkisiz örneklem t- testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada, içedönük müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı akademik başarı düzeyi ile dışadönük müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı dersi akademik başarı düzeyi arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to investigate the effect of the cases of the applicants of music teaching to have the introverted and extraverted personality characteristics on the level of academic success of the courses individual instrument. On this purpose, applying MBTI (Myers Briggs Type Indicator) to 115 students studying in the main scientific branch of Music Education of Department of Fine Arts Education, Ahmet Keleşoğlu Educational Faculty, Necmettin Erbakan University, in the academic year 2012- 2013, the students were divided into two groups according to the types of introverted and extraverted personality. The data related to the level of academic success of the students on individual instrument were arranged by drawing the grades of students on individual instruments in fall semester of the academic year 2012 -2013. The level of individual academic success on individual instrument of the applicants of music teaching with introverted personality characteristics , and of the level of individual academic success on individual instrument of the applicants of music teaching with extraverted personality characteristics were calculated by regarding to the distributions of frequency %, while the significant level of difference between academic success level on the individual instrument of the applicants of music teaching with introverted - extraverted characteristics, by using irrelevant sample t- test. In the study, it was concluded that there was no significant difference between the level of academic success on individual instrument of applicants of music teaching with introverted personality and applicants of music teaching with extraverted personality . 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :